Wie zijn wij?

C.P. Kool is geregistreerd bedrijfsarts. Hij was voorheen praktiserend arts in Amsterdam en Hilversum en later als bedrijfsarts bij een overheidsinstelling. Hij houdt tevens verzuimspreekuur bij een kleine arbodienst.

Samen met andere bedrijfsartsen geeft hij workshops in time management en coaching.

Drs C.P.Kool verricht de keuringen aan huis in Hilversum en omstreken.

Drs R.O.Kool is  huisarts in Kortenhoef en Hilversum. Hij doet de rijbewijskeuring in Amsterdam en omstreken.

Voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs is het in een aantal gevallen vereist een medische keuring te ondergaan.

Wie zijn dat?

 • Mensen ouder dan 75 jaar, 75 plussers (rijbewijs A en B en B+E).Deze keuring moet om de vijf jaar plaats hebben.
 • Vrachtwagenchauffeurs met groot rijbewijs moeten om de vijf jaar hun rijbewijs verlengen (rijbewijs C en D en E). Deze keuring moet door een arbo- of bedrijfsarts worden gedaan.
 • Mensen met een handicap of gezondheidsprobleem moeten afhankelijk van de aard van het probleem om een vast aantal jaren herkeurd worden. Meestal is dit om de vijf jaar (rijbewijs A en B en B+E)

Wij doen de rijbewijskeuring aan huis.

Wij rekenen een vast tarief en rekenen meestal geen voorrijkosten.

Producten

Wij leveren de volgende producten:

75+ keuringen voor rijbewijs A,B en B+E
Grootrijbewijskeuringen C,D en E

Alle producten worden aan huis of op locatie geleverd.

Tarieven

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht. In een enkel geval indien de reistijd langer dan  20 minuten enkele reis bedraagt bedragen de kosten 100 euro. De betaling geschiedt contant en liefst gepast. U krijgt een betaalbewijs. U kunt ook met internetbankieren betalen. U kunt dan een keuring reserveren, dan wordt u gebeld om een afspraak te maken.

De Keuring

Wat houdt de keuring in?

 • Een aantal gezondheidsvragen worden gesteld
 • Met u wordt het keuringsverslag met betrekking tot uw gezondheid doorgenomen en ingevuld
 • Uw eventuele medicijnen worden doorgenomen
 • De bloeddruk wordt opgenomen
 • Het gezichtsvermogen wordt onderzocht met behulp van een leeskaart, met bril en zonder bril
 • De urine wordt onderzocht op suikerziekte
 • Het gezichtsveld wordt bepaald

Wat heeft u nodig

 • Een legitimatiebewijs
 • Een keuringsverslag van het CBR met ZD-code
  (verkregen van het CBR na inleveren van de eigen verklaring)
 • Een potje urine
 • Indien van toepassing uw bril of lenzen
 • Indien u lenzen heeft, het recept van de opticienIndien van toepassing een overzicht van uw medicijnen

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken telefonisch op 06-46412354.

Indien u met internet bankieren betaalt reserveert u een keuring en wordt u gebeld om een afspraak te maken.

Er bestaat geen wachttijd en meestal kunt u binnen enkele dagen worden geholpen.